Zastosowanie rur koncentrycznych

Koncentryczne przewody spalinowe

60 - 100 mm  80 - 125 mm  100 - 150 mm 110 - 160 mm

Przewody koncentryczne przeznaczone są odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych oraz kotłów z zamkniętą komorą spalania (tzw. Turbo).

Koncentryczne przewody spalinowe (zwane również „przewody koncentryczne spalinowo-powietrzne”) zbudowane są z dwóch współosiowych rur i są przeznaczone do wyprowadzenia spalin przewodem wewnętrznym oraz doprowadzenia świeżego powietrza do spalania poprzez przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a wewnętrzną.

 Koncentryczny przewód spalinowy

Kondensacyjne kotły grzewcze oraz kotły z zamkniętą komorą spalania to urządzenia o wysokiej sprawności cieplnej. Ciepło ze spalania jest wykorzystywane w jak największym stopniu, dlatego też wyprowadzane spaliny posiadają stosunkowo niską temperaturę. Zastosowanie przewodów koncentrycznych wspomaga dodatkowo ich wydajność, ponieważ w przypadku takich przewodów ciepło ze spalin ogrzewa powietrze doprowadzane do komory spalania. Sprawność całego układu grzewczego wzrasta, co przyczynia się do redukcji kosztów ogrzewania.

Stosunkowo niska temperatura spalin sprzyja wykraplaniu się wilgoci (kondensatu) wewnątrz przewodów kominowych, dlatego konieczne jest stosowanie materiałów o wysokiej odporności na korozję.

Układy kominowe przeznaczone do pracy z kotłami o zamkniętej komorze spalania oraz Turbo, muszą być dopuszczone do pracy w nadciśnieniu (do 200 Pa) oraz posiadać odpowiednie uszczelnienia.

Taka konstrukcja komina zapewnia bezpieczne odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza, niezależnie od wielkości pomieszczenia w jakim znajduje się kocioł – kocioł nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia.

Polska norma PN-B-10425:1989 określa wymagania dla lokalizacji przewodów kominowych koncentrycznych. Kominy można wpyowadzić przez dach oraz dodatkowo bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną budynku, gdy nominalna moc cieplna jest nie większa niż:

- 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

- 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Wyloty komina, powinny znajdować się wyżej niż  2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się usytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, jednak nie niżej niż 0,5 m ponad poziom terenu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w odległości mniejszej niż 8 m znajduje się plac zabaw lub inne miejsce rekreacyjne. Odległość  od okna powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m.

Koncentryczne - budowa

 

Szczelność części spalinowej (wewnętrzna rura) gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką.

Systemy dostępne są w szeregu średnic:

60 - 100 mm  80 - 125 mm  100 - 150 mm 110 - 160 mm

 

 

Rate this page

  • Podaj swoje imię i adres e-mail, jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą.